RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D.

Lecturer, Department of Mathematics


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5445
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Břetislav Fajmon, 28.11.1970 Kyjov, svobodný.
Pracoviště
 • Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Poříčí 31, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent - lektor 2
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 ... certifikát CELTA pro učitele angličtiny, AKCENT IH Praha
 • 2012 ... zkouška angličtiny CPE Cambridge, známka B (77 procent)
 • 1996-1997 ... Doplňující pedagogické studium odborných předmětů pro SŠ. Ústav společenských věd, Stavební fakulta VUT Brno.
 • 1994-1997 ... Doktorské studium oboru Matematické inženýrství, FSI VUT Brno.
 • 1992 ... Všeobecná státní zkouška z anglického jazyka, Státní jazyková škola Vranovská 65, Brno.
 • 1989-1994 ... magisterské studium na Přírodovědecké fakultě MU Brno, obor Obecná matematika.
 • 1985-1989 ... gymnázium tř. kpt. Jaroše 14, Brno.
Přehled zaměstnání
 • 2016-nyní ... odborný asistent na Katedře matematiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 603 00 Brno.
 • 2012-2016 ... výuka angličtiny na plný úvazek, spolupráce s jazykovými školami Polyglot Brno, A-school/Hidalgo-edu, Caledonian School/Tutor.
 • 1997-2011 ... odborný asistent Ústavu matematiky FEKT VUT, Brno.
Pedagogická činnost
 • 2021-nyní ... vyučující v předmětu Didaktika matematiky 1 (MA0021), Katedra matematiky PdF MU, Poříčí 31, 603 00 Brno.
 • 2016-nyní ... vyučující v předmětech Základy matematiky, Algebra 1, Algebra 2, Algebra 3, Teorie pravděpodobnosti.
 • 2012-2016 ... firemní výuka angličtiny
 • 1997-2011 ... výuka matematických předmětů Numerické metody a pravděpodobnost, Statistické metody, Operační výzkum, Maticový a tenzorový počet, Vybrané partie z matematiky, na FEKT VUT Brno.
 • 1997 ... pedagogická praxe v rámci DPS studia, Masarykovo gymnázium, tř. kpt. Jaroše 14, Brno.
Univerzitní aktivity
 • 2021-nyní ... člen Jednoty českých matematiků a fyziků.
Vybrané publikace
 • FAJMON, Břetislav, Jana VESELÁKOVÁ, Kateřina KILLIANOVÁ, Adam KÖNIG, Petra VAŇKOVÁ a Jana VYVIALOVÁ. Komentovaný metodický materiál k publikaci: Terénní výuka matematiky. Sbírka návrhů včetně pracovních listů pro 5.-9. ročník ZŠ. 2022. info
 • FAJMON, Břetislav. Algebra 2. Online. Brno, 2022, 140 s. 1.vydání. info
 • FAJMON, Břetislav. Teorie pravděpodobnosti. Online. 2019, s. 341 slajdů v Powerpointu. URL info
 • FAJMON, Břetislav a Jitka PANÁČOVÁ. Fyzikální motivace pro výuku matematiky. Online. Brno, 2018, 107 s. elektronický text pro výuku předmětu MA0034 info
 • FAJMON, Břetislav. Fyzikální motivace pro výuku matematiky 02. Online. Brno, 2018, 106 s. elektronický text pro výuku předmětu MA0035 na Pedagogické fakultě MUNI info
 • FAJMON, Břetislav. Provázanost výuky matematiky a fyziky. Brno, 2017. info
 • FAJMON, Břetislav. Základy matematiky - přednáškový text. Online. rno, 2017, 82 s. osobní stránka autora info
 • FAJMON, Břetislav. Algebra 1. Online. verze 2016. Brno, 2016, 66 s. osobní stránka autora info
 • FAJMON, Břetislav a Jan KOLÁČEK. Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum. Brno: VUT Brno, 2005, 314 s. info

14. 11. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info