CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • MUDr. Zuzana Nováková
 • born on March 17, 1961 in Brno
Workplace
 • Department of Physiology
 • Faculty of Medicine
 • Masaryk University in Brno
 • Czech Republic
Employment Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • M.D. - General Paediatry, 1986'
 • ' Ph.D., Normal and Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003
Employment Summary
 • present - 1986: Department of Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno '
 • ' 2012 – 2015: International Clinical Research Center, St.Anne´s University Hospital Brno, Biomedical platform, Senior researcher
Pedagogical Activities
 • practices, tutorials, demonstrations and lectures of Medical Physiology for czech and foreigner students: General Medicine and Stomatology (Faculty of Medicine MU); for students of bachelor study (Faculty of Medicine MU); for students of anthropology (Faculty of Sciences MU); tutor of 4 on-going Ph.D. students (Normal and Pathological Physiology).
Scientific and Research Activities
 • Head of the Laboratory of non-invasive methods in cardiology. Research work is orientated on the blood pressure regulation, especially on baroreflex and estimation of baroreflex sensitivity studied by non-invasive methods, which is applicated in healthy and ill children and adolescents (assessment of physiological values in ontogenetic development, importance of decreased baroreflex sensitivity in hypertension development, influence of anti-tumor therapy with cardiotoxic side effects); estimation of baroreflex sensitivity in adults (relationship between baroreflex sensitivity and intima-media thicknes of arteria carotis in hypertension), ultrasound examination in cardiovascular physiology. Co-worker at grants at Masaryk University, Faculty of Medicine: 1999-2004: Early diagnosis of cardiovascular diseases CEZ: J07/98: 141100004 2004-2006: Autonomous circulation functions, myocardial functions and cardiorespiratory functions in children and adolescents after antitumour therapy IGA: NR8006 2005-2011: Early diagnosis and treatment of cardiovascular diseases MSM0021622402 (2005-2011) Investigator of project: Innovation of education of physiology by the new instructional film: The Respiratory control in the laboratory rat, supported by MŠMT: FRVŠ 1851/2012 Research Study of the Czech Health Spa Union: Effect of the spa treatment on autonomic and circulatory system
Extrauniversity Activities
 • Member of the Czech Physiological Society of the Czech Medical Society of J.E. Purkynje (1996 - as yet); Member of the Czech Medical Chamber (1992 - as yet)
Selected Publications
 • ONDRUŠOVÁ, Katarína, Jana SVAČINOVÁ, Michal JAVORKA, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. New York: Mary Ann Liebert, 2017, roč. 34, č. 24, s. 3381-3387. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2017.4989. info
 • LENCESOVA, L., Ivan SZADVÁRI, Petr BABULA, J. KUBICKOVA, B. CHOVANCOVA, K. LOPUSNA, I. REZUCHOVA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Oľga KRIŽANOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Disruption of dopamine D1/D2 receptor complex is involved in the function of haloperidol in cardiac H9c2 cells. Life Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 191, DEC 15 2017, s. 186-194. ISSN 0024-3205. doi:10.1016/j.lfs.2017.10.026. info
 • BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Zuzana KUBECOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jana RYDLOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children - comparison of the methods: a pilot study. In Federation of Europian Physiological Societies 2017. 2017. ISSN 1748-1708. info
 • BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560", 8 s. ISSN 0862-8408. info
 • NOVÁK, Miroslav, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Milan JUHÁS. Antiarytmika. In Vítovec Jiří, Špinar Jindřich, Špinarová Lenka a kolektiv. Farmakoterapie kardiovaskulárních nemocí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. s. 125-158. ISBN 978-80-247-4713-2. info
 • KUBIČKOVÁ, Alena, Jiří KOZUMPLÍK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Martin PLACHÝ, Pavel JURÁK a Jolana LIPOLDOVÁ. Heart rate variability analysed by Poincaré plot in patients with metabolic syndrome. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2016, roč. 49, č. 1, s. 23-28. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2015.11.004. info
 • LEKEŠ, Denis, Ivan SZADVÁRI, Oľga KRIŽANOVÁ, K. LOPUSNA, I. REZUCHOVA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, T. PARAK a Petr BABULA. Nilotinib induces ER stress and cell death in H9c2 cells. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S505"-"S514", 10 s. ISSN 0862-8408. info
 • SVAČINOVÁ, Jana, M. JAVORKA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, B. CZIPPELOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of causal interactions between systolic blood pressure and inter-beat intervals in adolescents. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, č. 6, s. 821-829. ISSN 0862-8408. info
 • KOSOVÁ, Nikola, Zuzana KUBECOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Změny v hodnocení stavu výživy adolescentů sledovaných v obezitologické ambulanci FN Brno. Med.Sport.Boh.Slov. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2014, roč. 23, č. 3, s. 153-156. ISSN 1210-5481. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana. From the First Spectral Analysis of Blood Pressure Variability in the World to the Present Time: Contribution of the Department of Physiology of the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč. 62, č. 4, s. 341-350. ISSN 0862-8408. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana. Když se řekne baroreflex. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2013, roč. 9, č. 1, s. 16-17. ISSN 1801-2434. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana. Fyziologické zvláštnosti dětského věku. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 8, č. 6, s. 279 - 282. ISSN 1801-2434. URL info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability in man. Physiological Research. Prague: Inst. Physiol., Acad. Sci. Czech Rep., 2011, roč. 60, č. 1, s. 193-197. ISSN 0862-8408. URL info
 • ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ a Bohumil FIŠER. CHANGES IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVAL VARIABILITY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS. In 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention. 2011. ISSN 0263-6352. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Reproducibility and Repeatability Answer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011, roč. 60, č. 1, s. 204-205. ISSN 0862-8408. info
 • FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jiří MOUDR. Non-invasive determination of baroreflex open-loop gain in man. In Clinical Autonomic Research. 2010. ISSN 0959-9851. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Reproducibility of blood pressure and inter-beat interval variability in man. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. 113-121. ISSN 0862-8408. URL info
 • HONZÍK, Petr, Lubomír KŘIVAN, Petr LOKAJ, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Logit and fuzzy models analysis: estimation of risk in cardiac patients. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl. 1, s. 89-96. ISSN 0862-8408. info
 • BOTHOVÁ, Pavla, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Dale Robert KALINA, Klára HONZÍKOVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral analysis at respiratory and 0.1 Hz frequencies. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2010, roč. 59, Suppl 1, s. S103-S111, 9 s. ISSN 0862-8408. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Petr HONZÍK. Anthracycline therapy and 24-hour blood-pressure profile in long-term survivors of childhood cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl 1, s. "S97"-S102", 6 s. ISSN 0862-8408. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of A1166C Polymorphism in AT(1) Receptor Gene with Baroreflex Sensitivity. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2010, roč. 59, č. 4, s. 517-528. ISSN 0862-8408. URL info
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 3, s. 385-391. ISSN 0862-8408. info
 • KRONTORÁDOVÁ, Klára, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antonín KRTIČKA a Petr HONZÍK. Evaluation of effectivity of baroreflex to suppress the systolic blood pressure variability. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 156-158. ISSN 1211-412X. info
 • KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Jiří NYKODYM, KA BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jolana LIPOLDOVÁ, David L. HAYES, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC a Virend K SOMERS. Short-term effects of cardiac resynchronization therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. Chest. NORTHBROOK, IL, USA: AMER COLL CHEST PHYSICIANS, 2008, roč. 134, č. 1, s. 87-93. ISSN 0012-3692. info
 • KRONTORÁDOVÁ, Klára, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antonín KRTIČKA a Petr HONZÍK. Evaluation Of Effectivity Of Baroreflex To Suppress The Systolic Blood Pressure Variability. Abstract. In Analysis of biomedical signals and images, Biosignál 2008, Book of abstracts. 2008. ISBN 978-80-214-3612-1. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Arterial blood pressure and baroreflex sensitivity 1-18 years after completing anthracycline therapy. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2007, roč. 54, č. 2, s. 162-167. ISSN 0028-2685. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Miroslav NOVÁK. Fyziologie převodního systému srdečního, mechanizmy vzniku arytmií. Praktické lékárenství. Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 5, s. 225 - 228. ISSN 1801-2434. info
 • NOVÁK, Miroslav a Zuzana NOVÁKOVÁ. Farmakologická a nefarmakologická léčba arytmií. Praktické lékárenství. Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 5, s. 206-210. ISSN 1801-2434. info
 • ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, roč. 84, č. 12, s. 1275-1283. ISSN 0008-4212. URL info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395. info
 • LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and variability in blood pressure and heart rate in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. Vyškov: GP Kusák s.r.o., 2005, roč. 78, č. 4, s. 265-272. ISSN 1211-3395. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X. info
 • JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex sensitivity as an individually characteristic feature. 2005. info
 • ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Fyziologické hodnoty krevního tlaku v prstové tepně a baroreflexní senzitivity u osob ve věku 11 až 21 let. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: ZZ design studio, 2005. s. 68-69, 3 s. ISBN 80-969280-0-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Vladimír ZNOJIL a Eva ZÁVODNÁ. Reproducibilita srdeční citlivosti baroreflexu. 2004. info
 • ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Comparison of blood pressure variability in adolescents with white coat effect and essential hypertension. In A satelite symposium of the 14th European Meeting on Hypertension:European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability. 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of carotid wall thickness with age and baroreflex sensitivity in normotensive subjects and hypertensive patients. In Noninvasive methods of cardiology2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Josef HAK, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Balneal therapy and baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Scripta Medica. Brno: GP Kusák s.r.o, Vyškov, 2003, roč. 76, č. 5, s. 203-214. ISSN 1211-3395. info
 • HALÁMEK, Josef, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Darrel P. FRANCIS, L.Ceri DAVIES, Win K. SHEN, Andrew J.S. COATS, Miroslav NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří TOMAN, Josef ŠUMBERA a Virend K. SOMERS. Variability of Phase Shift Between Blood Pressure and Heart Rate Fluctuations: a marker of short-term circulation control. Circulation /NLM-MEDLINE/. USA, 2003, roč. 108, 3, JUL 22, s. 292-297. ISSN 0009-7322. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2002, roč. 44, č. 4, s. 84. ISSN 0010-8650. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity in trained swimmers. 2002. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK a P. VÁCLAVKOVÁ. Autonomic control of the heart in relation to anthropometric characteristics in children and adolescents. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2002, roč. 75, č. 5, s. 217-221. ISSN 1211-3395. info
 • HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Jan HAK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. In 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies. 2002. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Experimental and Clinical Cardiology. Canada: Pulsus Group Inc., 2001, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 0160-9289. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Antonin KRTICKA a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and variability of blood pressure and pulse intervals at a frequency of 0.1Hz during exercise.Abstract. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology Academy of Sci., 2001, roč. 50, č. 5, s. P21, 1 s. ISSN 0862-8408. info
 • KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav NOVÁK, Miroslav SOUČEK, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA a Ivan ŘIHÁČEK. Sudden Cardiac Death Risk Stratification Based on Phase Shift and XYt Graph Methods. Pacing and Clinical Electrophysiology. Armonk, USA: Futura Publishing Company, Inc., 1999, roč. 22, 6, Part II, s. A20, 1 s. ISSN 0147-8389. info
 • KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Evaluation of autonomic nervous system dysfunction by phase shift and XYt graph methods. American Journal of Hypertension. USA: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 182-182. ISSN 0895-7061. info
 • FIŠER, Bohumil, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity after one year in healthy subject. Abstract. Physiol. Research. Praha: Institute ofPhysiology Acad. od Sciences, 1998, roč. 47, č. 3, s. 2P, 1 s. ISSN 0862-8408. info
 • ŠIMURDOVÁ, Milena, Zuzana NOVÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA, Georg CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Kinetics of propafenone-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1997, roč. 70, č. 6, s. 263-275. ISSN 1211-3395. info
 • KRTIČKA, A., Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Separace parametrů z vlny krevního tlaku. In STO-6 Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. 1. vyd. Brno: Katedra elektrotechniky a elektroniky FL a PVO VA, 1997. s. 196-199. info

2018/04/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info