doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Jmenuji se Tomáš Svatoš, narodil jsem se 29.3. 1950 v Litomyšli, jsem ženatý a mám dvě děti.
Pracoviště
  • Pracuji na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové jako odborný asistent II.stupně.
Funkce na pracovišti
  • zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1973: Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitelství pro 6. - 9. ročník základní školy, obor fyzika - základy techniky,diplomová práce na téma: Optimální zvukový záznam průběhu vyučovací jednotky na ZDŠ. 1979: Pedagogická fakulta UJEP Brno, doktorandské studium, obor pedagogika, titul PhDr., rigorozní práce na téma: Vnější aktivita žáků ve vyučování a metody jejího zkoumání. 1995: Pedagogická fakulta UK Praha, doktorandské studium, obor pedagogika, titul Ph.D.,doktorandská práce na téma: Komunikační příprava v učitelství 1. stupeň základní školy.
Přehled zaměstnání
  • 1980: Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitel 1974: Pedagogická fakulta Hradec Králové, Studio výukové televize, odborný pracovník
Pedagogická činnost
  • Současné odborné zaměření: sociální a pedagogická komunikace, obecná didaktika, pregraduální učitelská příprava, technické prostředky výzkumu a výuky
Vědeckovýzkumná činnost
  • Příklady některých vědeckých úkolů a grantů: VIII-5-4/5, státní, PÚ JAK ČSAV Praha, název: Vnější aktivita žáků ve vyučování a metody jejího poznání, 1976-80 VIII-2-13, státní, ČVUT Praha, název: Televizní výukové programy pro automatizované učebny a studovny, 1976-80 VIII-6-6-/5, státní, PÚ JAK ČSAV Praha, název: Aktivita žáků ve vyučování v podmínkách didaktické interakce, 1981-85 RŠ-X-O4-02, resortní, PedF Hradec Králové, název: Interaktivně dovednostní pojetí učitelské přípravy, 1986-90 RŠ III-02-01, resortní, PedF UK Praha, název: Didaktická interakce v učitelském studiu, 1986-89 IX-10-2/5, státní, PÚ JAK ČSAV Praha, název: Pedagogická komunikace a interakce v učitelském studiu, 1986-90 č. 15, FR VŠ, LFUK Hradec Králové, název: Pedagogická komunikace v přípravě budoucích učitelů, 1991-92 VII/1996-25a, FR VŠ, PedF MU Brno, název: Metoda ZIA v učitelské přípravě, 1994 MŠ MT ČR, CDVU MU Brno, název: Metody reflexe a sebereflexe v běžné učitelské praxi, 1995 0579/96, FR VŠ, PedF MU Brno, název: Metoda DIAL jako nástroj učitelské sebereflexe, 1996 406/98/1375, GA ČR, PedF MU Brno, název: Školní chemický experiment jako pedagogická situace, 1998 - 2000 0838/98, FR VŠ, PedF MU Brno, název: Studijní programy v učitelské přípravě, 1998 0434/99, FR VŠ, PedF MU Brno, název: Počáteční komunikační příprava budoucích učitelů - prostor pro výchovu k tvořivosti, 1999
Akademické stáže
  • 1977: NDR - Humboldtova univerzita, Berlín; pracoviště: Středisko materiálních prostředků výuky, vedoucí: doc. dr. Heun, záměr: konzultace technologie a užití videotechniky v přípravě budoucích učitelů, délka : 1 týden, 1978: NDR - Pädagogische Hochschule, Dresden; pracoviště: Oddělení didaktické techniky, vedoucí : prof.dr. Miesch, záměr: analýza poznatků z teorie a praxe tvorby a užití audiovizuálních prostředků v učitelské přípravě, délka: 9 dní, 1985: POLSKO - Wyszsa szkola pedagogiczna, Zielona Góra; pracoviště: WSP, proděkanka prof. Jakowická, Oddělení materiální podpory výuky, vedoucí: dr. Zuber, záměr: seznámení s koncepcí praktické učitelské přípravy na WSP, studium zahraničních zkušeností v oblasti materiálních prostředků v učitelské přípravě, délka: 10 dní.
Mimouniversitní aktivity
  • člen celostátního výboru České asociace pedagogického výzkumu

13. 11. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info