Mgr. Libor Komárek, Ph.D.

CV

Mgr. Libor Komárek

Identifikace osoby
 • Mgr. Libor Komárek
  linkedin.com/in/liborkomarek
Akademické pracoviště
 • Psychologický ústav
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Další pracoviště
 • Motivation Labs, s.r.o - pracovní psycholog, kouč, lektor (www.motivationlabs.cz)
 • Praktická psychologie, s.r.o. - pracovní psycholog, metodik koučovacího výcviku, lektor (www.praktickapsychologie.cz)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017-2022: Psychologie (PhD.), Masarykova univerzita
  Téma DP: Konstrukce Inventáře kariérních kompetencí a ověření jeho psychometrických vlastností

 • 2011-2017: Psychologie (Mgr.), Masarykova Univerzita
  DP: Konstrukce dotazníku měkkých kompetencí v psychologii práce a organizace
Přehled zaměstnání
 • 03/2020-dosud: Motivation Labs, Pracovní psycholog, lektor, kouč
 • 05/2017-dosud: Praktická psychologie, Lektor, kouč, metodik
 • 08/2020-02/2021: congroo, Manažer vzdělávání
 • 12/2018-11/2019: Kariérní centrum MUNI, Manažer kariérového poradenství
 • 11/2014-11/2018: Kariérní centrum MUNI, Kariérní poradce
Pedagogická činnost
 • Základy koučování pro psychologi
 • Koučovací techniky
 • Praktikum pracovní psychologie
 • Kariérní start
 • Psychologie práce a organizace I
 • Psychologie práce a řízení II
 • Praxe a stáže z psychologie práce a řízení
 • Kariérní plánování a rozhodování
Vědeckovýzkumná činnost
 • Pracovní psychologie
 • Kompetence na trhu práce
 • Kompetence pro dlouhodobou uplatnitelnost
 • Career Management Skills
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 2. 2020 – 17. 7. 2020: University of Ljubljana, Ljubljana, Erasmus+, SVN
Vybrané publikace
 • KOMÁREK, Libor. Career Management Skills – důležitost jejich aplikace a možnosti měření. Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 2019, roč. 2019, č. 15, s. 6-17. ISSN 1338-8231. URL info
 • KOMÁREK, Libor. Career Management Skills – The Importance of Their Application and Possibilities of Measurement /poster/. In IAEVG Conference 2019 - Career Guidance for Inclusive Society. 2019. info

10. 1. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info