CV

Životopis

Identifikace osoby
 • John A. Gealfow, narozen 15. května 1991 v Brně
Aktuální studium
 • Ph.D. - Právní teorie - Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2016-dosud)
 • Ph.D. - Srovnávací právo - École de Droit de la Sorbonne (2017-dosud)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Mgr. v oboru Právo, "Virtuální věci v kontextu občanského práva"
 • 2018: Bc. v oborech Filozofie a aplikovaná ekonomická studia, "Univerzalismus z hlediska pozitivního práva"
 • 2021: Ing. v oboru Řízení a ekonomika podniku, "Strategie snižování míry prokrastinace při používání metod zlepšujících vědomí a emoční autoregulaci"
Přehled zaměstnání
 • 2021 - dosud: advokát
 • 2016 - 2021: advokátní koncipient
 • 2016: analytik na Nejvyšším soudu ČR
 • 2015 - dosud: prezident spolku Nugis Finem, z.s.
 • 2014: stážista na Ústavním soudu ČR
Pedagogická činnost
 • Teorie práva
 • Psychologie pro právníky
 • Logika pro právníky
 • Akademické psaní
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2015: semestrální studijní pobyt na John Marshall Law School
 • 1. 10. 2017 – 28. 2. 2018: Pantheon-Sorbonne University, Paris, Ostatní, FRA
  • první pětiměsíční pobyt z celkových tří plánovaných v rámci mého dvojího doktorského studia (cotutelle)
  • program francouzské vlády
Univerzitní aktivity
 • 2016: člen Ekonomické komise akademického senátu Univerzity Palackého
 • 2016: senátor Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého
 • 2014-2016: člen Komise pro informační technologie UP
 • 2014-2016: senátor Akademického senátu Univerzity Palackého
Certifikáty a ocenění
 • Modul komerčního práva a práva duševního vlastnictví – Právnická fakulta Univerzity Palackého (2016)
 • Law in English – Právnická fakulta Univerzity Palackého (2016)
 • Mediation Skills Training – CCR Chicago (2015)
 • Občanskoprávní moot court – 1. místo republikové kolo (2015)
 • Willem C. Vis Moot – reprezentant fakulty (2015)
 • Academic and Business Writing – UC Berkeley (2015)
 • Leaders of Learning – Harvard University (2014)
 • Gamification – University of Pennsylvania (2014)
 • Lidskoprávní moot court – 3. místo republikové kolo (2014)
 • Certifikát leadershipu – Univerzita Palackého (2013)
 • Securing Digital Democracy – University of Michigan (2012)
 • Model Thinking – University of Michigan (2012)
Vybrané publikace
 • GEALFOW, John Altair. Kantovská etika. In SOBEK, Tomáš. Právní etika. Praha: Leges, 2019. s. 95-121. ISBN 978-80-7502-333-9. info
 • GEALFOW, John Altair. Case Law and its Binding Effect in the System of Formal Sources of Law. The Journal of the University of Latvia (Juridiskā zinātne / Law). University of Latvia, 2018, roč. 11, č. 1, s. 38-61. ISSN 1691-7677. Open access časopisu info

9. 9. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info