Mgr. Petr Žaža

Researcher, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Petr Žaža born 4th of September 1991
Department
 • Department of Archaeology and Museology
  Faculty of Arts
  Masaryk University
Employment - Position
 • Specialist
  PhD student
Employment
 • 2019 - present: Research Station Panská Lhota
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2023/04/24 – 2023/04/29: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Stáž proběhla v rámci výzkumu kulturní krajiny v okolí Bibracte, který provádí dr. Mazáčková.
  • MUNI/A/1420/2022
 • 2022/11/13 – 2022/11/19: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Účast na výzkumu krajiny dr. Mazáčkové.
 • 2022/04/01 – 2022/04/09: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Účast na výzkumu krajiny dr. Mazáčkové.
 • 2017/09/05 – 2017/09/19: University of Exeter, Exeter, GBR
 • 2015/04/13 – 2015/04/24: European archaeological centre - Bibracte, Glux-en-Glenne, FRA
 • 2013/10/01 – 2014/02/28: Freie University of Berlin, Berlin, LLP Erasmus, DEU
Major Publications
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. Downfall of the Rokštejn castle in 1467. In Pavel Drnovský - Petr Hejhal - Ladislav Rytíř. Archaeology of Conflicts II. první. Červený Kostelec: Univerzita Hradec Králové, 2023. s. 55-73. ISBN 978-80-7465-596-8. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ, Andrej PÚČAŤ a Josef PETRÁŠ. Archaeological field prospecting, excavation and documentation III workshop. 2023. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. What do we know about castle kitchens and their management? Forty years of excavations of Rokštejn castle. Archaeologia Historica. Faculty of Arts, Masaryk University, 2023, roč. 48, č. 1, s. 63-80. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2023-1-3. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Lukáš DOLÁK. Hrad Rokštejn, jeho panství. Vývoj panství v krajině. In Krajina Sídla Památky 20.4.2022. 2022. info
 • LISÁ, Lenka, Jana MAZÁČKOVÁ, Petr ŽAŽA a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. What is the role of kitchen waste in the environment of a medieval castle? Case study Rokštejn. In Conference of Environmental Archaeology 04.-06.04.2022 Kielce - Suchedniów, Poland. 2022. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn castle, tourism in early modern times on medieval ruin. 2022. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. L’évolution du paysage humanisé du mont Beuvray : prolégomènes à de nouvelles prospections. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2021 du programme pluriannuel de recherche 2017-2021 sur le Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Bibracte, Centre archéologique européen, 2022. s. 111-118. ISBN 978-2-490601-10-3. odkaz na plný text sborníku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Proměny krajiny panského sídla Rokštejn. In Beneš, Jaromír; Janečková, Kristína; Fanta, Václav. Plužiny : Historické polní systémy České Republiky. The Plužina : The historical field systems of the Czech Republic. první. Praha: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, 2022. s. 61-72. ISBN 978-80-213-3208-9. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Andrej PÚČAŤ a Petr ŽAŽA. Antropogenní památky v zalesněném prostředí. 2022. Geoportál Jihočeského kraje Stránky VVS Panská Lhota ÚAM FF MU info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. 40 let archeologického výzkumu hradu Rokštejna 1981-2021. Komentované prohlídky na brtnické sýpce. In Brtnický zpravodaj. Brtnice: Městský úřad Brtnice, 2022. s. 11. odkaz na plný text článku info
 • PETRÁŠ, Josef a Petr ŽAŽA. Geofyzikální průzkum zaniklé středověké vsi Lhotka u Jestřebí. In Brtnický zpravodaj. Brtnice: Městský úřad Brtnice, 2022. s. 25. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. první. Vimperk: Munipress, 2022. 101 s. ISBN 978-80-280-0268-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021. info
 • PÚČAŤ, Andrej, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Brtnice (k. ú. Panská Lhota, okr. Jihlava). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 1, s. 190. ISSN 1211-7250. Přehledy výzkumů, Zprávy o výzkumech za rok 2020 info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Pisk, Silvija. Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Popovača: Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina (PUM), 2021. s. 181-192. ISBN 978-953-57553-4-0. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 46, č. 1, s. 81-96. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2021-1-4. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Tereza POLLÁKOVÁ, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 2, s. 263-264. ISSN 1211-7250. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rokštejnská výročí: 40 let od začátku archeologického výzkumu hradu Rokštejn. Brtnice: Městský úřad Brtnice, 2021. s. 25. Brtnický zpravodaj. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Centrum udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. Masarykova univerzita, 2021. odkaz na stránky centra info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Petr HRUBÝ. Workshop k problematice kulturně-historické krajiny a jejího udržitelného rozvoje. 2021. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn a Bradlo. Archeologický výzkum hradu a zaniklé vesnice 2019–2020. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2019–2020. 2021. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Andrej PÚČAŤ, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Valdštejnské hrady první poloviny 15. století, panství a hrady Rokštejn, Brtnice a Sádek. In SVORNÍK - 19. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu. 2021. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn, pád hradu v roce 1467. In Archeologie konfliktů 2021. 2021. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. 40 let archeologického výzkumu hradu Rokštejna 1981-2021. 2021. pozvánka info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of subsistence on medieval and early modern history land use in the Bohemian-Moravian Highlands. In Grau Sologestoa, Idoia; Albarella, Umberto. The Rural World in the Sixteenth Century : Exploring the Archaeology of Innovation in Europe. Turnhout: Brepols, 2021. s. 81-100. Studies in the History of Daily Life (800–1600). ISBN 978-2-503-59705-8. doi:10.1484/M.HDL-EB.5.127106. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ, Daniela VANĚČKOVÁ, Martin KOŠŤÁL, Vojtěch NOSEK a Ondrej BOBULA. Udržitelný rozvoj historické krajiny. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Empty spaces of the Rokštejn Castle. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn Castle lordship – One castle, one castlescape? In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Sustainable development of historical landscape in forested areas. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Web konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Workshop k problematice udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade : Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics, 24th – 27th April 2019, Museum of Gothenburg. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade: Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. Program a abstrakty info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. ISBN 978-953-7135-62-1. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Život na hradě Rokštejn (k.ú. Panská Lhota) - ekonomické zázemí hradu. In Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel, Státní hrad Grabštejn, 18. – 21. června 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Hrad Rokštejn, archeologický výzkum hradu a jeho zázemí od roku 1981. In Forum Urbes Medii Aevi 17, 18.-19. června 2019, Brno. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Social aspect of pottery provenance in assemblages from the Rokštejn Castle and its primary fiefdom. In 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA),3-9 September 2019, Bern. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Ondrej BOBULA. Archeologické výzkumy v areálu hradu Rokštejna od 18. století po současnost. In 51. mezinárodní konference Archaeologia Historica, Státní hrad Křivoklát 23.–26. 9. 2019. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ, Ondrej BOBULA, Jakub HAVLÍČEK a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie a Středověk pod hradem Rokštejn. 2019. URL info
 • KMOŠEK, Matěj a Petr ŽAŽA. Mapování těžby železa na území bývalého brtnického panství a experimentální tavba lokálních železných rud. In Stříbrná Jihlava 2019, 10.-11. 10. 2019, Jihlava. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Late Medieval and Early-modern Pottery Finds from Stratified Situations and the Spectrometric Analyses of Glazed Pottery Samples. Castle and Its Hinterland (Rokštejn Castle and Farmstead from PanskáLhota Village, Bohemian-Moravian Highland). In Europa Postmediaevaliais 2018, Prague, 16th-18th April. 2018. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Nejstarší plužiny na území bývalého brtnického panství. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek, 17. - 21. září 2018, Valtice. 2018. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ, Anna NOVÁČKOVÁ, Ondřej PELIKÁN, Ondrej BOBULA, Matěj KMOŠEK, Michal TRÁVNÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie 2018 v Panské Lhotě. In Mezinárodní den archeologie, 20. října 2018. 2018. URL info
 • SLAVÍČEK, Karel, Jan PETŘÍK, Petr ŽAŽA, Vladimír MITÁŠ a Václav FURMÁNEK. Technological and provenance analyses of the south-eastern Urnfield culture pottery from the sites of Cinobaňa and Málinec (Poltár region, Slovakia). Praehistorische Zeitschrift. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, roč. 92, č. 1, s. 162-175. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2017-0007. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of Subsistence on Medieval and Early Modern History Land Use in the Bohemian-Moravian Highlands. In EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017. 2017. Údaje o konferenci a odkaz na abstrakty info
 • TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Petr ŽAŽA a Jana MAZÁČKOVÁ. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 1, s. 337-342. ISSN 0231-5823. URL info
 • MILCOVÁ, Marie a Petr ŽAŽA. Osídlení Zbýšovska od pravěku do 13. století. In Ozvěna. Občasník věnovaný nejnovějším aktualitám. Zbýšov: Město Zbýšov, 2014. s. 28-34. info
 • ŽAŽA, Petr. Páni z Holštejna a z Drahotuš. Aneb rod pánů beraních rohů a jejich spojitost se Zbýšovem. Zbýšov, 2014. s. 53-55. Ozvěna. info

2019/10/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info