doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Department of Psychology
 • Department of Psychology
  Faculty of Social Studies
  Masaryk University
  Joštova 10, Room 256
  602 00 Brno
  Czech Republic
  Phone number: +420 549493373
  E-mail: zabrodsk@fss.muni.cz; zabrodskat@yahoo.com
Employment - Positions at the Faculty of Social Studies
 • 'Methodological Education at FSS MU' Project
 • Lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 2009: Certificate in Science (Postdoctoral Researcher), Academy of Sciences of the Czech Republic
 • 2009: Ph.D. in Social Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University & Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic.
  Dissertation Thesis: 'Between reproduction and change: gender identity in the perspective of poststructural discourse analysis'
 • 2007 - 2008: Endeavour Europe Award Visiting Scholar, University of Western Sydney, Sydney, Australia
 • 2006 - 2007: Visiting Researcher, The Danish University of Education, Copenhagen, Denmark
 • 2005: Master's Degree (MA) in Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2003: SOCRATES/ERASMUS Scholarship, Department of Psychology, Århus University, Århus, Denmark
Employment
 • Since 2009 : Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic - Postdoctoral Research Fellow
 • Since 2009 : Faculty of Social Studies, Masaryk University - Project: "Methodological Education at FSS"
 • 2009: Faculty of Arts, University of West Bohemia - Assistent Professor
 • 2009: Research Institute of Preventive and Social Paediatrics, Faculty of Medicine, Masaryk University - Researcher
 • 2007 - 2008: University of Western Sydney, Sydney - Visiting Researcher
 • 2007: 'Breaking the Waves' Project, Aperio, Prague - Gender Auditor
 • 2007: Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic - Qualitative Data Analysis
 • Since 2006 : Gender Studies Department, Faculty of Humanities, Charles University - External Lecturer
 • Since 2006 : Deparment of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University - External Lecturer
Teaching Activities at FSS MU
 • PSY485 Subjectivity and discourse analysis (since 2006)
 • PSY474 Research methods in psychology (qualitative approach) (since 2006)
 • PSY405 Theories of social and developmental psychology (since 2009)
 • PSY193 Baccalaureate thesis seminar (since 2006))
Current Scientific and Research Activities
 • 2010 – 2012 Czech Science Foundation Grant; Title: Bullying and Mobbing in Tertiary Education: Qualitative Methodology as a Research and Intervention Tool - Principal Investigator
 • 2009 - 2011 Czech Science Foundation Grant; Title: Transformation of gender culture in Czechoslovakia 1948-1989 - Cooperating Researcher
Internship
 • 2007 - 2008: Endeavour Europe Award. Visiting Researcher with 'Narrative Discourse and Pedagogy' Research Group, University of Western Sydney, Sydney, Australia
 • 2006 - 2007: Visiting Researcher with 'Gender, Diversity and Subjectification' Research Group, The Danish University of Education, Copenhagen, Denmark
 • 2003: SOCRATES/ERASMUS, Department of Psychology, Århus University, Århus, Denmark (two semesters)
Awards Related to Science and Research
 • 2009: Postdoctoral scholarship, Faculty of Arts, University of West Bohemia
 • 2008: Award supporting the internationalization of doctoral studies among young academics, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2007 - 2008: Award for excellent dissertation thesis, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2007: Endeavour Europe Award 2007, Australian Goverment's Scholarship
 • 2005: Faculty thesis competition award, Faculty of Arts, Masaryk University
Major Publications
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Variace na gender :poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia, 2009. 200 s. ISBN 978-80-200-1752-9. URL info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Captives of Gender Determinism? Poststructural discourse analysis as an analytical and transformative practice. In Feminist Methods Conference: Electronic Conference Proceedings. Stockholm: Stockholm University., 2009. URL info
 • DAVIES, Bronwyn, Susanne GANNON, Constance ELLWOOD, Catherine CAMDEN-PRATT, Kateřina ZÁBRODSKÁ a Peter BANSEL. Pedagogical Encounters. New York: Peter Lang, 2009. ISBN 1-4331-0817-8. info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Touha. Klíčový pojem poststrukturalistické teorie subjektivity? In Novotný, K., Fridmanová, M. (Eds.). Výzkumy subjektivity. Pavel Mervart, 2008. s. 273-286. info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Psychóza ve 4.48: poststrukturalistické čtení hry Sarah Kane. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 130-135. info
 • ČERMÁK, Ivo, Vladimír CHRZ a Kateřina ZÁBRODSKÁ. 4.48 Psychosis as a Suicide Note of Sarah Kane? In D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (eds.), Narrative and memory. Huddersfield: University of Huddersfield, 2007. s. 111-119. Narrative and memory. ISBN 1-86218-076-8. info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Arguing for Motherhood: the Role of Desire in the Re-production of Gender Subjectivity. In Kolářová, K., Sokolová, V, (eds.), Gender & Generations. Prague: Litteraria Pragensia, 2007. s. 189-211. ISBN 978-80-7308-184-3. info
 • MUDRÁK, Jiří a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Die Fähigkeiten aus der Sicht des Einzelnen und der Gruppe: verschiedene Ergebnisse zu demselben Thema. Paidagogos. 2007, roč. 2007, č. 3, 10 s. ISSN 1213-3809. URL info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina, Mojmír SNOPEK, Lukáš SEDLÁČEK, Hana CHMELAŘOVÁ a Tomáš KOBES. Změna z pohledu diskurzivní analýzy. In Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007. s. 413-419., 7 s. ISBN 978-80-7392-016-6. info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Rodová analýza jako prostor pro nové epistemologie: Poststrukturalismus a diskurzivní analýza v psychologii. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2006, roč. 50, č. 2, s. 105-118, 13 s. ISSN 0009-062X. info

2010/01/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info