Mgr. Oldřich Tristan Florian


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Oldřich Tristan Florian
 • Narozen 8. 9. 1994 ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Celý život však žije v Brně.
Vzdělání
 • 2020 – současnost: (Mgr.) Informační bezpečnost, FI MUNI
 • 2019 – současnost: (Ph.D.) Teorie práva, LAW MUNI
 • 2014 – 2019: (Mgr.) Právo a právní věda, LAW MUNI
 • 2010 – 2014: IT – programování a databáze, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova
Činnosti
 • 2018: pomocník v Občanské poradně Brno
 • 2017: učitel u dTest (StreetLaw)
 • 2016 – 2018: tvůrce u BroadBandTV
 • 2016 – současnost: partner YouTube (YPP)
Akademická samospráva
 • 2018 – 2019: místopředseda Studentské komory Akademického senátu LAW MUNI
 • 2018 – 2019: člen Disciplinární komise LAW MUNI
 • 2018 – současnost: člen Volební a mandátové komise Akademického senátu MUNI
 • 2018 – současnost: člen Akademického senátu MUNI
 • 2017 – 2019: člen Akademického senátu LAW MUNI
Spolky
 • 2015 – 2017: místní koordinátor European Students for Liberty
 • 2014 – současnost: herec v univerzitním divadelním spolku ĎAS
 • 2014 – současnost: člen Mensy ČR
Publikace, příspěvky a projekty
 • FLORIAN, Oldřich Tristan. The Reasons for Rejecting Human Rights. In SILPEM: Theories of Human Rights. 2020. info
 • FLORIAN, Oldřich Tristan. Posnerův lidskoprávní skepticismus. In Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020. info
 • FLORIAN, Oldřich. Morální neshoda mezi libertariany a socialisty. In Teoreticko-právní workshop: dělba moci a jiné aktuální problémy teorie a filosofie práva. 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Univerzální zvířecí práva a jejich zdůvodnění. In Weyrovy dny právní teorie 2018. 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Weyrovy dny právní teorie 2018. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 8, s. 699-700. ISSN 0231-6625. info
 • FLORIAN, Oldřich. Proč pouze lidská? Potíže s univerzalitou lidských práv. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 11, s. 956-969. ISSN 0231-6625. info
 • FLORIAN, Oldřich. Nagle, Angela: Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right. Winchester: Zero Books. 2017. 136 pages. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 263-265. ISSN 1211-3247. Politologický časopis open access info
 • FLORIAN, Oldřich. Zdůvodnění libertariánské filosofie. In Teoretický a ústavnoprávny workshop. 2017. info

2. 8. 2020