prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Professor, Department of Educational Sciences


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bud. C/C.426
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6324
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD.
 • Date of birth: 4. 6. 1956
 • Place of birth: Brno
Department
 • Department of Educational Sciences
 • Faculty of Arts, Masaryk University
 • Arné Nováka 1, Brno 602 00
Employment - Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • PhD. (1996) Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences
 • PhDr. (1983) J. E. Purkyně University, Faculty of Arts, Department of Education
 • M.A. (1982) J. E. Purkyně University, Faculty of Arts, Department of Education
Employment
 • 2009 – Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2000 - Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1988 - 2000: Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Teaching Activities
 • Comparative Pedagogy
 • Educational Policy
 • Family Education
 • Preschool Education
Scientific and Research Activities
 • 2013 – 2016: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), no. 13-07234S: Intergenerational Learning across Social Environments
 • 2008 – 2011: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), no. 406/09/0427: Intergenerational Learning: Children, Parents and Grandparents in Non-formal Education and Informal Learning
 • 2004 – 2008: Research grant of the Ministry of Social Affairs of the Czech Republic (MPSV ČR), No. 1J017/04-DP2: Adult Education in various stages of the life cycle: priorities, opportunities and possibilities of development
 • 2004 – 2006: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), No 406/04/0609: Democracy in the Czech school (together with doc. Milan Pol)
 • 2001 – 2003: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), No 406/01/1077: The Role of Parents as Educational and Social Partners of the School (Kindergarten, Primary and Basic School)
 • 1999 – 2000: OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy – Czech Republic (together with PhDr. Jaroslav Sekot)
Internship
 • Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) Wassenaar, September 1999 - January 2000
 • The Scottish Council for Research in Education, Edinburgh, October 1998
 • Leuven University, Department of Educational and Psychological Studies, September 1996
 • Oxford University, Department of Education, March 1995
University Activities
 • Member of Scientific Council of Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Activities Outside University
 • 2014: Member of the panel for evaluation of scientific results (Research and Development Council of the Government of the Czech Republic)
 • 2010 – 2016: Member of working group for Pedagogy and Psychology of the Czech Acreditation Commision
 • 2000: Member of Scientific Council of Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc
 • 2007 – 2012: Vice-President for Europe of The World Organisation for Early Childhood Education - OMEP, member of the Executive Committee
 • 2005 – 2010: a member of the review panel for Psychology and Pedagogy of the Czech Grant Agency (GAČR)
 • 2004 – 2008: President of the Czech Association of Educational Research
 • A member of Review Team of OECD Project on ECEC in Finland (2000), in Hungary (2002) and Co-Author of Czech National Report on ECEC in Czech Republic
Major Publications
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Non-Traditional Students in Tertiary Education Editorial. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 5-10. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ a Maria SLOWEY. Non-Traditional Students in Tertiary Education. In Studia paedagogica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 1-199. ISSN 1803-7437. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 33-49. ISSN 1803-7437. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Švaříčková Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění (Recenze). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, roč. 29, č. 2, s. 251-254. ISSN 1211-4669. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Zora SYSLOVÁ. CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 2018. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační vztahy a učení v rodině: tradice i inovace. In Hledáme své kořeny, konference pořádáná Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog as a Way to Sustainability: Young Children and Older People Acting Together. In Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development, mezinárodní konference OMEP, Varšava. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Petr NOVOTNÝ. Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení : metodologická a meritorní reflexe. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky : podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 346-378. ISSN 1805-9511. URL info
 • KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ a Milada RABUŠICOVÁ. A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 43-66. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-2-4. Digitální knihovna FF info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy. In Národní seminář informačního vzdělávání. Brno 6. - 9. 6. 2016. 2016. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Family Learning Models in Intergenerational Perspective. The New Educational Review. Katovice: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, roč. 45, č. 3, s. 64-75. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2016.45.3.05. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výlet s Erihem (editorial). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 5-7. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Jan PRŮCHA. Ohlédnutí : rozhovor s Janem Průchou. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-7. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Small children and older people in intergenerational learning: different contents, benefits for all. In International Conference “Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world”, Moscow. 2015. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, s. 109-122. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika. In Greger, David. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015. s. 67-82. ISBN 978-80-7290-860-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí:XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.–10. září 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Community Learning. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 103-124. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog: Small Children and families benefiting from grandparents support. In OMEP International Conference in Cork: Children’s Cultural Worlds, Cork, 1-5 July 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti. In XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině. In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 163-182. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-10. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodině. In Stůl ke vzdělávací politice. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výzkum celoživotního učení a akademický rozvoj andragogiky. In Research on Lifelong learning and academic development of andragogy. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Age management - rámcové podmínky v České republice. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení jako andragogické téma. In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 11. 10. 2012. 2012. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family and Family Context. In Konference ECER. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Podmínky pro uplatnění age managementu ve Finsku a v ČR. HRM - Human Resources Management. Praha: Economia, 2011, roč. 7, č. 6, s. 14-17. ISSN 1801-4690. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ingrid ENGDAHL. Children's Voices About the State of the Earth. International Journal of Early Childhood. Springer, 2011, roč. 43, č. 2, s. 153-176. ISSN 0020-7187. doi:10.1007/s13158-011-0031-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Měření výsledků vzdělávání na mezinárodní a národní úrovni. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, roč. 44, č. 2, s. 15-21. ISSN 1211-3387. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Česká demografická situace a předpokládaný vývoj jako argument pro uplatnění age managementu. Andragogika. Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, s. 4-6. ISSN 1211-6378. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 212 s. ISBN 978-80-210-5750-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. Brno: MU, 2010, roč. 15, č. 1, s. 125-146. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2010, roč. 20, č. 4, s. 92-111. ISSN 1211-4669. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Pavla OPLATKOVÁ. Functional Literacy in People's Lives. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 29-51. ISSN 1338-1563. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family-school partnership in theory and practice of the Czech schools: conflict between ideal and reality. In International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices : Family-school-community partnerships. first. Abingdon, Canada, New York, USA: Routledge, 2009. s. 21-36. Cotext of Learning. ISBN 0-415-47949-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní vzdělávání a funkční gramotnost. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 235-241. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 319-323. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy (vzdělávání a školy). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 723-727. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 829-833. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Karel RÝDL. Pojem gramotnosti a vzdělanosti a jejich proměny od Komenského k současnosti. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 509-517. Historie. ISBN 978-80-200-1700-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Políticas Públicas Para la Educación Preescolar en la República Checa. Perspectiva. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias de la Educación, 2008, roč. 2008, č. 22, s. 103-111. ISSN 0716-4262. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 13-26. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka oborové komise společenských věd GAČR. Grantová agentura České republiky, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. členka podoborové komise společenských věd Pedagogika-Psychologie GAČR. Grantová agentura ČR, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milada RABUŠICOVÁ. Mezinárodní odborná konference Péče o nejmenší děti od narození do tří let - výzva pro rodinu i komunitu. 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, č. 4, s. 326-341. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada. Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 89-120, 31 s. ISSN 1137-8654. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 103-116. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 77-91. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika. Praha, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 182-194. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1. vyd. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 248-251. ISBN 80-7042-181-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 123-142. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno, 2001. s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001. s. 49-53. ISBN 90 5554 177 X. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol v českej republike. Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2000, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-0404. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K vývoji, současnému stavu a perspektivám rad škol. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference. Brno: MU, 2000. s. 157-163. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999. s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Změny v českém školství: řízený proces nebo improvizace? In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, Sborník příspěvků z konference ČAPV, Hradec Králové, 24.-25.6.1999. ČAPV. Hradec Králové: Hradec Králové, 1999. s. 87-89. ISBN 80-7014-531-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (1). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, říjen 1999, č. 8, s. 4-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (2). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, listopad, č. 9, s. 6-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Možnosti spolupráce školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře organizovanéhe Ústavem celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě. Ostrava: Ústav celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě, 1999. s. 21-31. ISBN 80-7042-149-5. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1745-7. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Tschechische Schulen auf dem Weg in die Autonomie. Lernende Schule. 1998, roč. 1, č. 4, s. 62. ISSN 0931-1692. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vyšší odborné školy v ČR - vize a realita. In Sborník ze 6. konference ČAPV konané v Českých Budějovicích. České Budějovice: ČAPV, 1998. s. 184-189. ISBN 80-7040-324-1. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Funkční gramotnost, lidský kapitál a moderní společnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 13 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Požadavky zaměstnání, vzdělávání dospělých a funkční gramotnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 21 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference pedagogického výzkumu - ECER 98. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1998, roč. 1999, č. 1, s. 76-79. ISSN 3330-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Alternativní pedagogické modely. In Sborník stud. textů pro kval. školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a její sociální prostředí. In Sborník stud.textů pro kvalif.školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). Pedagogika. Praha: PedF UK, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 86-88. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU. Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozpaky kolem rad škol. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 1997, X, č. 79, s. 11. ISSN 0862-5921. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Autonomous school development: a challenge for everyone involved. In Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpaedagogik aus der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin-Nyíregyháza: Humbolt Universitaet - Bessenyei Gyorgi Taránkepzo Foiskola Pedagógia Tanszek, 1997. s. 133-140. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 129 s. ISBN 80-85931-32-X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika. Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K instrumentům vnitřní evaluace míry otevřenosti školy k vnějšímu prostředí. Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané ve dnech 3.-4.7. 1996 v Olomouci. In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV. Olomouc: ČAPV - PedF UP, 1996. s. 100-105. ISBN 80-902250-6-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 7-20. In Sborník prací FF BU U-1, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 7-19. ISBN 80-210-1540-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. 1995. 170 s : il. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Influence of the Family on Educational Achievement. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. s. 125-133. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On relationships between the school and the Family. In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. s. 135-141. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference OMEP. Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava: Predškolská výchova, 1995, roč. 1995, č. 1. ISSN 0032-7220. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Může být americká střední škola alternativou pro české gymnázium? In Sborník z příspěvků z 1. mezinárodní konference pořádané Akademickým gymnáziem v Brně. Brno: Akademické gymnázium Brno, 1994. s. 38-44. Alternativní výuka na současném gymnáziu. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Učitel v americké škole. In Sborník příspěvků z celostátního semináře Brno. Brno: PAIDO, 1994. s. 146-149. Učitel v demokratické škole. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 123 s. ISBN 8021003286. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 4, s. 21-26. ISSN 1211-3395. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodinná výchova pubescentů. 1982. 97 s., [33. info

2017/04/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info