PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.


Office: 5.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3904
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., born 1975, married, 2 children
Department
 • Masaryk University, Faculty of Social Studies, Department of Social Policy and Social Work, Joštova 10 Brno
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D., Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies (Social policy and social work)
 • 2011: PhDr., Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies (Social policy and social work)
 • 2001: Mgr., Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies (Social policy and social work)
 • 1998: Bc., University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Social-Economic Faculty (Social policy and social work)
Employment
 • 2011-present: Assistant professor, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2013-2019: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2002-present: Researcher, Research Institute for Labour and Social Affairs Praha (RILSA), Research Centre Brno
 • 2002-2011: Assistant, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2005-2011: Researcher, Institute for Research of Reproduction and Integration of Society, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2003-2004: Teacher, Higher Vocational School for Social Studies, Kotlářská 9, Brno
Teaching Activities
 • 2012-present: Education Policy
 • 2006-present: Employment Services for the Unemployed
 • 2001-present: Labour Market Policy
 • 2001-present: Social Policy
Scientific and Research Activities
 • 2017 – present: Evaluation of Effectivity and Effectiveness of Active Labour Market Policy (RILSA 2017-2020, CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089)
 • 06/2018 – 12/2018: Risks of the Longterm Unemployment in South Moravian Region (Regional Office of JMK)
 • 2017 – 2018: Targeting of the Main ALMP Tools in 2014 and 2015 (with Respect to the Group of Low-skilled Unemplyoed) (Report prepared for the European Commision)
 • 03/2015 – 02/2018: NEGOTIATE: Negotiating Early Job Insecurity and Labour Market Exclusion in Europe (EU Horizon 2020, Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies (Societal Challenges), Project Identification 649395)
 • 10/2014 – 04/2017: INNCARE: Governance, Social Investments and Social Innovation in Care Services in the Czech Republic and Norway (Czech-Norwegian Research Programme CZ09, Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Project Identification 7F14058)
 • 02/2011 – 01/2015: NEUJOBS – Employment 2025: How Will Multiple Transitions Affect the European Labour Market (EU 7th Framework programme – g. a. 266833, Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Project Identification 7E12069)
 • 2011 - 2014: Modernisation of the Czech Social Policy: Towards More Employment Friendly Model? (GAP404/11/0086)
 • 2013: Income Poverty and Material Deprivation in the Czech Republic by EU Indicators - Development as a Result of the Crisis, Fiscal Consolidation and Social Reforms (RILSA, DC111/2012)
 • 2012: The Economic Burden of Middle Income Groups (RILSA, DC1/2011)
 • 2010: Assessing Threats on the Labour Market and Effective Measures Under Changing Conditions (MLSA CR)
 • 2010: The Evaluation of the Effects of Human Resource Development Programmes (OP RLZ) on Active Labour Market Policy in the Czech Republic (RILSA, MPS4577300901)
 • 2008: Labour Market Institute - Vocational Guidance Systems at Labour Offices (MLSA CR, NVF Prague)
 • 2006 - 2011: New Social Risks on Labour Market and Reform Needs of its Policy Regulation for Entry of the CR to EU. Monitoring and Needs Evaluation (MOPO, FSS MU)
 • 2005 - 2008: Social and Cultural Cohesion in a Differentiated Society (ISO FSS MU in coordination of CESES UK Prague)
 • 2005 - 2008: Modern Society: Family, Employment, Education“ (MLSA CR)
 • 2004 - 2006: The Evaluation of Active Employment Policy Efficiency in the Czech Republic (RILSA, MPS4577300901)
 • 2003: Modern Society: Problems of Labour Market and Social Policy” (MLSA CR)
 • 2002 - 2003: Evaluation of Active Labour Market Policy Programmes in the Local Labour Market: Quality of the Programmes and Effects of Vocational Training and Public Works for the Participants“ (RILSA, MPS0000000001)
Internship
 • 2003: Miskolc University Hungary (Summer School)
Major Publications
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 138-157, 20 s. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00014. Elgaronline kapitola - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 158-183, 26 s. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00015. kapitola - open access Elgaronline info
 • HORA, Ondřej, Tomáš SIROVÁTKA a Markéta HORÁKOVÁ. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity in Europe – towards an integrated approach. In 26th Conference of Europanists. CES conference session: Youth employment policies – a question of Sovereignty? 2019. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J.. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. s. 55-86, 32 s. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2015, roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s. 27-40. ISSN 1214-438X. doi:10.13060/1214438x.2014.1.12.91. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B.. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B.. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 143-161, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B.. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 163- 179, 17 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B.. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 181-200, 20 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info
 • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Markéta HORÁKOVÁ. Sociální politika vstřícná k zaměstnanosti? Česká republika v období krize – politický diskurs a realita. In Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. s. 18-66, 49 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 6, č. 1, s. 2-15. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 151 s. ISBN 978-80-7416-129-2. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 1, s. 2-12. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu. Fórum sociální politiky, 2010, roč. 4, č. 1, s. 8-16. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Ondřej HORA a Jiří VYHLÍDAL. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010. 85 s. Výzkumný záměr VÚPSV. ISBN 978-80-7416-056-1. URL info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854. info
 • MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Sociální exkluze na lokální úrovni. Brno: VÚPSV, 2008. 77 s. ISBN 978-80-7416-014-1. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007. s. 144-145, 2 s. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy, Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140, 19 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Václav KULHAVÝ, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005. 154 s. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a David PÓČ. Stanovení přijatých strategických cílů EU v oblasti RLZ v podmínkách JMK (revidovaná Lisabonská strategie). Hlavní strategické směry a doporučení strategie rozvoje lidských zdrojů JMK. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005. 12 s. JMK Strategy. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Stanovení přijatých strategických cílů Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Jihomoravského kraje. Situační analýza rozvoje lidských zdrojů. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005. 11 s. JMK HRD. info
 • KULHAVÝ, Václav, Tomáš SIROVÁTKA, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Brno: VÚPSV, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v perspektivě tvůrců českého Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006. Dílčí výzkumná zpráva. Brno, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v lokální perspektivě. Brno, 2005. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 73-82, 10 s. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159, 20 s. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2004. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Průběžná zpráva z výzkumného pilotního projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. s. 202-219, 18 s. ISBN 80-210-3048-8. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Dlouhodobá nezaměstnanost (podle VŠPS). In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 28-35. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Struktura registrovaných a neregistrovaných nezaměstnaných. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 36-41. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti v České republice. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2A. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Česká republika. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 5-71. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Opatření a nástroje politiky trhu práce v zemích EU. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2B. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Evropská unie. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 35-55. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2002. info

2020/06/23