Project information
The History of Moravia III

Investor logo
Project Identification
GA404/95/0092
Project Period
1/1995 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jde o zpracování dějin Moravy, a to hospodářského, sociálního,politického a kulturního vývoje v letech 1763-1918, které navazuje na 1. a 2.díl Dějin Moravy vydaných formou knižní publikace. Autorem 1.dílu je prof.PhDr.Josef Válka,CSc., a jím zpracovaný svazek vyšel v edici Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 5, pod názvem Dějiny Moravy, díl 1, Středověká Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1991, 231 stran. Rukopis 2.dílu zpracovaný týmž autorem pod názvem Dějiny Moravy, díl 2, Morava reformace, renesance a baroka, bude odevzdán do tisku v roce 1993. První české zpracování dějin Moravy je od Rudolfa Dvořáka a vycházelo v letech 1899-19O5 rovněž v rámci Vlastivědy moravské,1,Země a lid, díl 3.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info