Project information

Screening kardiovaskulárních onemocnění (SKO)

Project Identification
MUNI/A/1005/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kardiovaskulární onemocnění představují hlavní příčinu úmrtí v rozvinutých zemích.Cílem projektu je screening kardiovaskulárních onemocnění u pacientů hospitalizovaných na I.interní
kardioangiologické klinice FN USA ,Pekařská a Interní kardiologické klinice FN Brno, Bohunice.
Sledovány budou rizikové faktory jednotlivých kardiovaskulárních onemocnění a za pomoci databáze UZIS bude sledována dlouhodobá prognóza těchto nemocných.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info