Project information

English Profile Network (EPN)

Project Identification
505491-LLP-1-2009-1-UK-KA
Project Period
2/2010 - 1/2013
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt English Profile Network (EPN) zahrnuje v celoevropském měřítku různé typy vzdělávacích zařízení (školy, univerzity, soukromé jazykové školy), mezinárodně uznávané nakladatelství a organizaci zabezpečující jazykové zkoušky, několik výzkumných center a významné odborníky v oblasti vzdělávání. Tyto organizace disponují zkušeností a znalostí všech aspektů jazykového vzdělávání a přezkušování, od výuky ve třídě přes zkoušky až po pracoviště.


Jako pedagogové a autoři výukových a testových materiálů jsme plně zavázáni iniciativě/záměru Rady Evropy používat Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) a hlavním cílem naší spolupráce je pokračovat v této iniciativě/záměru.


EPN se zaměří na dvě oblasti: za prvé, partnerské strany budou spolupracovat na vytvoření korpusu anglického jazyka, jak ho používají ti, kdo se anglický jazyk učí. To nám umožní vytvořit inovativní metodologii pro popis jazyka (angličtiny), která bude založena na výzkumu korpusu a která se nebude zabývat pouze angličtinou, kterou se hovoří ve Velké Británii. Tato metodologie bude použitelná i pro jiné jazyky a poskytne příklad pro vytváření deskriptorů jazykových úrovní pro jakýkoli jazyk. To zajistí vydatný SERR, který nejen podpoří vícejazyčnost, která povede k posílení mezikulturního dialogu v Evropě, ale také přispěje k mobilitě pracovní síly v rámci Evropy tím, že poskytne zaměstnavatelům spolehlivý rámec, který umožní ohodnotit jazykovou kompetenci. Za druhé bude EPN formou metodologie a výsledků realizovat aktivity pro obeznámení veřejnosti se SERR a jeho kontextu v rámci EPN. Tato spolupráce bude bude realizována prostřednictvím široké škály aktivit, včetně setkání pracovních skupin, seminářů, konferencí a prostoru pro členy/diskuzních fór na našich webových stránkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info