Project information

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže (RČ(zsvvn)NS)

Project Identification
MUNI/A/1041/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Výzkum zaměřený na problematiku rozhodovací praxe ve věcech nekalé soutěže ve státech nám blízkých kulturní a právní tradicí, tedy v Německu a Rakousku. Cílem výzkumu je inspirovat rozhodovací praxi českou a to zejména v soudních sporech, kde se strana domáhá svých nároků z nekalé soutěže (např. zápůrčí nárok, nárok na náhradu škody, přiměřené zadostiučinění apod.). Základní tezí výzkumu je myšlenka, že acquis communautaire nespočívá jen ve směrnicích, nařízeních a rozhodovací činnosti ESD, ale ve všech podobách právní praxe v jednotlivých státech EU, mj. v rozhodovaní národních soudů. To zvláště platí o právu proti nekalé soutěži, které je ve značné míře právem soudcovským.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info