Project information

Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy (GCRZSE)

Project Identification
MUNI/A/0961/2009
Project Period
1/2010 - 11/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt soustředí nové poznatky o rozvoji cestovního ruchu zemí střední Evropy v posledních 20 letech. Předmětem projektu je analýza hodnocení základních předpokladů rozvoje cestovního ruchu a jeho prostorové organizace v transformovaných zemích střední Evropy. Výstupem projektu bude příprava vědecké monografie Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy (tisk publikace v roce 2011). Projektu se kromě ESF zúčastní vybraná zahraniční univerzitní pracoviště (Univerzita Wroclav). Publikace v elektronické verzi bude moderní pomůckou pro denní a kombinované studium v oboru RRS.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info