Project information

Research of the Influence of Motorway and Highway Traffic on adjacent Lands, observed from the environmental point of view.

Project Identification
PD401120603
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Transport of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
IMOS Brno, a.s.

Výzkum kontaminace zemin z příkopů a krajnic u dálnic a silnic v ČR anorganickými (těžké kovy, chloridy, fluoridy) a organickými (PAU, PCB) polutanty v různých podmínkách.Současně se provádějí i biologické testy.Na základě několikaletých výsledků návrh využití těchto zemin v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.Výzkum obsahu těžkých kovů v ovoci a trávě ze silničních pozemků a na základě výsledků posouzení jejich použití z hlediska hygienických a veterinárních předpisů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info