Project information

Erasmus Intensive Language Course (EILC-03)

Project Identification
9123
Project Period
6/2010 - 5/2011
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Language Centre

Intenzivní kurz češtiny pro studenty, kteří přijíždějí v rámci programu
Erasmus. Tři týdny se učí základům češtiny a seznamují se s českou kulturou, historií a zvyklostmi. Během kurzu mají kolem 80 hodin výuky, 30 hodin doplňkových aktivit, možnost vstupu do jazykové studovny. Kurz bude probíhat v lednu 2011. Bude připraven program a výukové materiály nejen pro skupinu začátečníků, ale i pro skupinu mírně pokročilých, o kterou je v posledních letech mezi přijíždějícími studenty stále větší zájem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info