Project information

Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0232
Project Period
2/2011 - 1/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Museum of Gypsy Culture

Projekt je zaměřen na rozšíření a inovaci studia moderních dějin na Historickém ústavu FF MU. Reaguje na dlouhodobě zvýšenou poptávku studentů a na aktuální trendy vzdělávací politiky EU v oblasti implementace průřezového tématu multikulturního soužití do vzdělávání a celospolečenskou potřebu zvyšování multikulturního povědomí. Projekt zároveň vychází z předpokladu, že zmíněné úkoly nabízejí uplatnění odborníkům se širším vzděláním v multikulturní problematice. Projekt je tedy zaměřen na studenty MU a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce pomocí specializačního studia se současným důrazem na rozvoj řady důležitých kompetencí, m. j. za účasti zahraničního specialisty, odborníků z jiných univerzitních oborů a odborných pracovníků partnerské instituce, která zároveň zajistí realizaci krátkodobých praxí. Těžiště projektu spočívá ve vytvoření nové studijní specializace magisterského studia oborů Historie a Učitelství historie pro střední školy.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info