Project information

Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU (Inovace ÚKS)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0227
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je inovace kurikula studijních oborů Ústavu klasických studií (ÚKS) ve specializacích klasická latina, středověká latina (medievistika), nová řečtina (neogrecistika) a mediteránní studia. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky, prohloubení modularizace, rozšíření nabídky prakticky orientovaných předmětů a zvýšení informační gramotnosti cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cílů bude
a) zpracování studijních materiálů pro jazykové kurzy s využitím moderních metod a e-learningových nástrojů
b) rozšíření nabídky předmětů medievistické a neogrecistické specializace s důrazem na prakticky orientované předměty
c) systematická výuka práce s elektronickými informačními zdroji. Projekt povede ke zvýšení odborných a jazykových kompetencí a ke zlepšení úrovně obecných schopností a dovedností.
Cílovou skupinou jsou studenti ÚKS a příbuzných oborů Masarykovy univerzity, studenti latiny partnera a akademičtí pracovníci FF MU. Partnerem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci (Katedra klasické filologie).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info