Project information
Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0190
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Fotbalová asociace České republiky
Český svaz ledního hokeje, o.s.
Unie českých fotbalových rozhodčích, o.s.

Realizace projektu rozšíří nabídku prezenčního i kombinovaného a dalšího vzdělávání specifické skupině uchazečů o studium. Splnění požadavků studia s následným udělením licence bude rozhodovat nejen o způsobilosti absolventů jako rozhodčích, ale především této cílové skupině umožní lepší uplatnění na trhu práce ať již během nebo po skončení sportovní kariéry a také možnost pokračovat v magisterském studiu a získat tak další stupeň vzdělání.
Inovace tohoto vzdělávacího systému rozhodčích se předpokládá v mezinárodním měřítku a s výukou v anglickém jazyce, jako další přidanou hodnotu pro tento stupeň vzdělávání. Bude prohloubena mezioborová spolupráce, jejímž výsledkem bude rozšíření vyučovaných předmětů. Spolupráce se sportovními resp. hokejovým a fotbalovým svazem umožní na základě kontinuálního průzkumu potřeb trhu uplatnění absolventů tohoto studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info