Project information

Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást vysokoškolského studia

Project Identification
ROZV/90/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Realizace projektu přímo podpoří zvýšení kvality a funkčnosti vzdělávání pedagogů, ale i dalších studentů, kteří se prevencí sociálně patologických jevů zabývají, např. v neziskových organizacích. Časová nenáročnost projektu nabízí rovnocennou vzdělávací šanci studentům prezenčního i kombinovaného studia. Projekt zajistí zvýšení odborné (zejména praktické) připravenosti studentů, budoucích pedagogů; vytvoření týmu, který by dlouhodobě realizoval tuto alternativní formu výuky na VŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info