Project information

Další vzdělávání učitelů v oblasti současné české literatury

Project Identification
ROZV/96/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu není pouze rozšíření znalostí v rovině horizontální, tedy literární faktografie, ale také na práci se současným literárním materiálem ukázat nové možnosti přístupu k slovesnému umění (zejména v oblasti analýzy a interpretace) a poskytnout tak pedagogům mnoho cenných podnětů, které by mohli využít přímo při organizaci vlastní výuky. V tomto duchu je kurz doplněn o nové impulsy z oblasti didaktiky literární výchovy (problematika nových progresivních i netradičních metod výuky literatury) i z oblastí interdisciplinárních (např. vztah literatury a mediální kultury).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info