Project information

Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg

Project Identification
ROZV/107/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na komparaci edukativních přístupů speciálních pedagogů z Německa a z České republiky k výchově a vzdělání dítěte/žáka/mladistvého s mentálním postižením a s více vadami. Jedná se o pracovní setkání odborných pracovníků z Německa a našich studentů prezenční a kombinované formy studia speciální pedagogiky. Výstupem bude zpracování diskutovaného materiálů v českém a německém jazyce na CD ROM. Takto získaný odborný materiál bude sloužit studentům speciální pedagogiky prezenční i kombinované formy ke studiu problematiky edukace jedinců s mentálním postižením a s více vadami, a to z pohledu dvou států, což umožní komparativní přístup k řešení problému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info