Project information

Tvorba nového předmětu Ukrajinská terminologie

Project Identification
FRVS/2129/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření nového předmětu Ukrajinská terminologie, který bude vyučován pod garancí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Předmět má seznámit studenty s historií ukrajinské terminologie, zásadami tvoření termínů, současným stavem a problémy ukrajinské odborné terminologie. Kurz bude zahrnovat rovněž problematiku překladu terminologie. V rámci praktické části studenti budou analyzovat terminologické slovníky a také sami překladové terminologické glosáře vytvářet.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info