Project information

Austrálie - multimediální učebnice

Project Identification
FRVS/1487/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nezbytnou součástí geografického vzdělávání je znalost regionální geografie. Svět se ovšem čím dál rychleji mění. Na tuto skutečnost by mělo reagovat i současné geografické vzdělávání. Paradoxem tohoto stavu je skutečnost, že v ČR neexistuje aktuální souborné dílo pojednávající o geografii Austrálie, což postrádají studenti středních i vysokých škol. Poslední vysokoškolská učebnice o Austrálii vyšla v ČR v r. 1963 (Brinke 1963).


Cílem projektu je zkvalitnění výuky regionální geografie Austrálie, a to vytvořením multimediální učebnice o tomto kontinentu. Zpracování učebnice reaguje na současný rozvoj IC technologií a využije ve velké míře i osobních zkušeností a vlastních materiálů autorského týmu.
Učebnice se bude jmenovat Geografie Austrálie. Učebnice bude zahrnovat přírodní (fyzickogeografické) charakteristiky, ekonomické, sociální a kulturně-politické charakteristiky Austrálie a jejich vzájemné vztahy. Studentům blízkým způsobem bude zpracován i historický vývoj tohoto regionu a tendence jeho současného a budoucího vývoje. IC technologie umožní vše zpracovat za bohatého doprovodu statického i dynamického obrazového materiálu a grafického zpracování jednotlivých regionů.


Učebnice bude vyvěšena na webových stránkách Masarykovy university (IS MUNI). V základní versi bude přístupná všem zájemcům, v rozšířené versi pouze studentům studujícím regionální geografii Austrálie na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy university (dále MU).


Projekt je komponován jako mezifakultní. Přínosem tedy bude i spolupráce akademických pracovníků a studentů dvou fakult - přírodovědecké a pedagogické. Kromě posílení mezifakultní spolupráce tím bude zajištěna jak odborná úroveň učebnice, tak její kvalitní a progresivní pedagogické zpracování.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info