Project information

Alternativní formy pedagogické praxe v Terénním středisku výchovy pro TUR PdF MU v Brně

Project Identification
ROZV/68/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Charles University
Natural Science Faculty Charles University
Palacký University, Olomouc
Faculty of Science Palacký University, Olomouc
Centre of Ecological Education Lipka
University of Ljubljana
Faculty of Biotechnology University of Ljubljana
Basic School Brno-Svážná

Č. projektu z r. 2001: P/13/2001
Č. projektu z r. 2002: 42/2002
Cílem projektu je umožnit, aby středisko sloužilo současně jako pracovna, laboratoř, knihovna, studovna i relaxační centrum, kde se v interiéru i v terénu, v přírodě prezentované biotopovou zahradou, setkávají žáci, studenti prezenčního i kombinovného studia, pedagogové, s didaktiky i odborníky specialisty dalších profesí; realizaci komplexního systémového přístupu ve výukovém cyklu učitelských dovedností a návyků pro práci učitele s žáky v terénu - od přípravy, přes realizaci až k diagnostice; zavedení aktivačních metod do výuky, samostudia a pedagogické praxe; propojení odborných přírodovědných předmětů s didaktikou a pedagogickou praxí; využít zkušených cvičných učitelů, kteří se studenty přivedou děti a v prostoru pracoviště společně se studenty realizují výuku v terénu dle osnov. Cílem je harmonicky rozvinutý tvořivý učitel, schopný od nejútlejšího věku dítěte až do smrti rozvíjet tvořivost aktivní činností v přírodě tak, aby přírodu nepoškozoval a mohl ji využívat ke svému zdraví.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info