Project information

Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace (MizaHoPo)

Project Identification
MUNI/A/0053/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly na základě zadání Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže a evaluace vhodných řešení. Využita bude metodika SSNIP testů, metoda detekce kartelů a modelová analýza cenotvorby v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info