Project information

Získání kompetencí v oblasti praktických dovedností při obsluze reedukačních, kompenzačních, rehabilitačních a technologických pomůcek pro tělesně postižené

Project Identification
ROZV/P119/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 108/2002
Prioritou projektu jsou nové speciální pedagogické přístupy při intervenci handicapovaných občanů, kde je nutné zvládat somatopedickou problematiku jak v rovině teoretické, tak i praktické. Vzhledem k náročnosti řešení projektu je nutné nadále spolupracovat s externími spolupracovníky. Stěžejní spolupráce bude nadále spočívat ve využívání odborných pracovišť ÚSP Kociánka Brno, Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku a PdF UK Praha, katedra speciální pedagogiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info