Project information

Das elektronische parallele tschechisch-deutsche Korpus der Gegenwartssprache

Project Identification
35p18
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Projekt navazuje na řešení problematiky z předchozího roku pod č. 32p4 (v r. 2002 řešitelkou dr. Janíková). Cílem projektu je vytvoření paralelního elektronického korpusu současné češtiny a němčiny. Jedná se o obsáhlou databanku elektronicky zpracovaných textů a jejich překladů (paralel v druhém jazyce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info