Project information

Czech syntax

Investor logo
Project Identification
GA405/95/0513
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Syntetické zpracování skladebné soustavy češtiny dominující v části o větě východiska sémantická, v části o výpovědi hlediska komunikačně-pragmatická. Popis má sloužit jako vysokoškolská příručka, zvl. pro studenty bohemistiky. Cílem je uplatnit při interpretaci syntaktických jevů nové přístupy, umožňující vykládat i jazykové jevy, které při dosavadních (školských) přístupech zůstávaly stranou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info