Project information

Člověk v multikulturní společnosti - Soutěž o nejlepší původní studentskou práci

Project Identification
MUNI/41/07-A-C/2003
Project Period
1/2003 - 1/2003
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Pátý ročník soutěže o nejlepší původní studentskou práci bude rozdělen do dvou etap: První etapa bude určena studentům oborového studia občanské výchovy PdF MU, v níž budou obhajovat své původní práce (většinou jsou základem či přímo součástí jejich diplomové práce) ve dvou sekcích - filosofické a politologické. Etapa druhá zahrnuje účast studentů s vítěznými pracemi (1. a 2. místo z obou sekcí) v mezinárodní soutěži, která v letošním roce proběhne dle domluvy koncem října na PdF UK v Bratislavě (v r. 2002 bylo na PdF MU v Brně). V r. 2001 v Bratislavě obsadili studenti katedry OV PdF MU první a třetí místa v obou sekcích. Dle tradice a dlouholeté spolupráce je pozván i jeden učitel katedry OV PdF MU do poroty mezinárodní soutěže (v r. 2002 v porotě na PdF MU zasedl prof. PhDr. E. Mistrík, CSc., vedoucí KOEV PdF UK). Cílem projektu je inspirovat studenty k jasné formulaci problémů, které zajímají jejich generaci (včetně jejich budoucích žáků), jasně prezentovat a obhajovat v diskusi svůj návrh řešení (na základě znalosti odborné literatury), stejně jako i pěstovat pocit zodpovědnosti za řešení uvedených problémů. Vést k pluralismu a úctě k názorům jiným a jiných s cílem vést dialog. Všechny uvedené zkušenosti využít při řešení zadaného či zamýšleného diplomového úkolu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info