Project information

Copingové strategie kyberšikany u adolescentů (CSKA)

Project Identification
LD11008
Project Period
3/2011 - 9/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Předkládaný návrh výzkumu se zabývá problematikou kyberšikany a online obtěžování v rámci věkové skupiny dospívajících, přičemž je úžeji zaměřen na strategie zvládání (copingové strategie) u těchto nežádoucích jevů. Hledá odpovědi na to, jaká jsou specifika copingových strategií u adolescentních obětí kyberšikany v českém prostředí, jaké faktory mají na volbu stylů zvládání takové situace vliv a jaké copingové strategie se pak jeví z hlediska vyrovnání se s touto zkušeností jako efektivní – a které naopak jako nepřínosné. Výzkum je navržen jako dotazníkové (kvantitativní) šetření, jehož se bude účastnit 900 žáků a studentů základních a středních škol, neboť dle dostupných informačních zdrojů tato věková skupina čelí kyberšikaně a online obtěžování nejčastěji. Bude se opírat o výstupy vyplývající z mezinárodní spolupráce v rámci COST akce IS0801 (Cyberbullying: Coping with Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational Settings).
Šetření podobného typu zatím nebylo v českém prostředí v rámci této problematiky realizováno a měrný nástroj, jehož konstrukce vyplývá z široké mezinárodní spolupráce je unikátní z hlediska soudobých požadavků na zmapování současných podob kyberšikany, online obtěžování a způsobů vyrovnávání se s nimi. Krom zmapování problematiky je pak potenciálním přínosem i zvýšení povědomí o kyberšikaně, online obtěžování a principech jejich fungování.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info