Project information

Support of Excellence Research Teams in the Field of Nanotechnologies and Microtechnologies (NANOE)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0027 (kod CEP: EE2.3.20.0027)
Project Period
8/2011 - 7/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Cílem projektu je přivést zahraniční vědce a využít jejich know-how a kontakty pro posílení a rozvoj vědeckovýzkumné práce v rámci centra vědecké excelence CEITEC - Středoevropského technologického institutu (STI), konkrétně ve výzkumném programu Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie a rozvoj jeho pracovníků. V průběhu realizace projektu budou ve formujícím se výzkumném týmu působit 2 významní vědci se zkušenostmi se zahraničním výzkumem a projekty mezinárodního výzkumu a vývoje. Tito vědci budou své zkušenosti předávat ostatním členům výzkumného týmu a dalším cílovým skupinám (výzkumným pracovníkům, studentům), kteří tak budou mít možnost rozvíjet své odborné znalosti a kompetence. Během realizace projektu se členové výzkumného týmu a cílových skupin budou také účastnit zde i v zahraničí odborných vzdělávacích akcí, souvisejících s tématy jejich výzkumné činnosti. Projekt bude realizovat STI VUT v Brně ve spolupráci s fakultami VUT (FSI, FEKT) a s CEITEC Masarykova univerzita.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info