Project information

Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/4.1.00/04.0149
Project Period
6/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem projektu CESEB je vybudování moderní infrastruktury pro Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie. Specifickým cílem projektu je zlepšení materiálně technických podmínek obou ústavů. Cílovou skupinou projektu jsou studentky a studenti biologických studijních oborů, bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, vědeckovýzkumní a odborní pracovníci a akademičtí pracovníci. Výstupem projektu jsou 4 nové pavilony pro VaV s celkovou plochou 12643 m2. Z nových prostor bude mít prospěch cca 1079 studentů programu Biologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info