Project information

Příprava preparátů lidských chromozomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení kateder SpP, Bi a RVZ PdF MU v Brně

Project Identification
MUNI/41/17-B-B/2004
Project Period
5/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je připravit preparáty patologického lidského karyotypu pro výuku odborných předmětů v rámci biologie, speciální pedagogiky, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, aktualizovat již vytvořené sylaby seminářů a praktických cvičení z let 2002 a 2003, seznámit doktorandy a diplomanty se základními technikami vizualizace chromozomů a s testy genotoxicity, umožnit jim pod odborným dohledem samostatnou tvůrčí práci.