Project information
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Investor logo
Project Identification
GAP503/12/0682
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.

Rtuť je přírodní prvek, vyskytující se běžně v životním prostředí v nejrůznějších chemických formách. V poslední době vlivem průmyslových aktivit jeho koncentrace ve vodách, ovzduší i v půdě vzrostla. Elementární a dvojmocná rtuť se váže na organickou složku půdy a ovlivňuje mikrobní komunity. Cílem projektu je studium role mikrobních komunit a jednotlivých kmenů bakterií a hub v akumulaci či transformaci rtuti a jejích sloučenin. Projekt je zaměřen na izolace a charakterizace půdních komunit i jednotlivých rezistentních kmenů, studium jejich schopností akumulovat/transformovat Hg sloučeniny, vlivu síry na tento proces a na studium schopností půdních mikroorganismů snižovat obsahy rtuti v půdě v laboratorních i polních podmínkách. Zdrojem mikroorganismů bude bývalá spalovna odpadu v Hradci Králové.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info