Project information

Rozvoj automatizace centrálních operací v IS MU (rozvoj automatizace IS MU)

Project Identification
ROZV/4/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je nový vývoj ve třech hlavních oblastech:
1) Obchodní centrum

 • Zavedení automatizace dosud ručních operací ekonomického oddělení


(vrácení závazků, automatické účtování úhrad)

 • Vypořádání promlčených závazků vůči klientům
 • Podpora pro storno pohledávky
 • Omezení párování přijatých plateb ke starým objednávkám
 • Převod závazků mezi klienty v agendě Správa závazků
 • Podpora pro pokladny a sklady (Mendelovo muzeum)


2) Stipendia

 • Vývoj účetních aplikací včetně přímého přístupu ekonomů do IS
 • Rozšíření výplaty stipendií v EUR
 • Možnosti zpětných oprav chybně zadaných údajů


3) Úřadovna

 • Podpora pro archivaci elektronických dokumentů (spisovna)
 • Rozšíření aplikací pro zapojení dalších služeb


(příjímací řízení, stipendia)

 • Podpora zavádění jednotlivých procesů správy dokumentů
 • Automatický elektronický podací lístek (podpora odesílání


dokumentů poštou)
4) Univerzitní repozitář, jeho zavádění do praxe, uživatelská podpora

 • Podpora evidence plných textů vč. vkládání autory a nastavení přístupových práv k nim
 • Podpora procesů zpřístupňování záznamů a zaměstnaneckých děl v souladu s univerzitní směrnicí vč. schvalování dle procesů na fakultách
 • Podpora vyhledávání a kategorizace zaměstnaneckých děl
 • Zavedení do praxe s pomocí uživatelské podpory

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info