Project information

Hudební festival v Leningradské oblasti

Project Identification
JMK171950/2011
Project Period
12/2011 - 3/2012
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Orchestr Collegium musicum, který pracuje při Katedře hudební výchovy PdF MU, obdržel pozvánku k účasti na mezinárodním hudebním festivalu "Virtuosové kytary", který se uskuteční v termínu od 14.1. do 20.1. 2012 v Rusku, Sankt-Petěrburgu. Z pozvánky vyplývá, že pořadatel uhradí náklady spojené s pobytem v místě. Předmětem této žádosti je získání finančních prostředků na uhrazení cestovních výdajů spojených s touto reprezentací JM kraje.