Project information

Vývoj a experimentální nasazení informačních systémů pro podporu rozhodování s využitím trojrozměrných geografických dat

Investor logo
Project Identification
TA02010643/2012
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
T-MAPY, spol. s r. o.

Publications

2014

2013