Project information

Vývoj a experimentální nasazení informačních systémů pro podporu rozhodování s využitím trojrozměrných geografických dat

Investor logo
Project Identification
TA02010643/2012
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
T-MAPY, spol. s r. o.

Cílem projektu je vytvořit softwarové řešení pro trojrozměrné (3D) zobrazování geografických informací doplněné specifickými analytickými nástroji, které využívají široké možnosti 3D dat. Pro současnou situaci je typický rozvoj využívání 3D dat, které obvykle končí u vizualizace geografického prostoru. Potenciál využití 3D dat je ale podstatně vyšší. Na popsanou situaci reaguje předkládaný projekt, jehož výsledkem bude vytvoření SW řešení použitelného pro rozhodování s využitím 3D dat.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info