Project information

Analýza strategie balancování stoje na rukou (STORUK)

Project Identification
MUNI/A/1008/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt bude zaměřen na analýzu strategie balancování ve stoji na rukou, jakožto jedné ze základních pohybových struktur sportovní gymnastiky. Tímto výzkumem se zabývalo mnoho autorů, jsou však neucelené a bez aplikace do praxe. V rámci našeho výzkumu provedeme komplexní biomechanickou analýzu synchronizací 3D kinematické analýzy, stabilometrických měření a EMG. Testovat budeme gymnasty chlapce žáky a seniory, divky žákyně a seniorky, celkem 20 probandů. Vyhodnocením výsledků odhalíme podstatu udržování rovnováhy u jednotlivých kategorií gymnastů a gymnastek. Na základě výsledků doporučíme tréninkové postupy pro jednotlivé kategorie, které urychlí osvojení si této základní pohybové struktury.

Publications

Total number of publications: 2