Project information
Hudební preference vysokoškolských studentů (hudpreference)

Project Identification
MUNI/A/0885/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt Hudební preference vysokoškolských studentů je koncipován v návaznosti na výzkumné aktivity v předchozích letech. Cílem výzkumu je jednak zjištění efektivity a účinnosti všeobecné hudební výchovy předchozích stupňů škol (ZŠ, SŠ) a zejména míry vlivu dalších mimoškolních hudebních aktivit na hudební preference vysokoškolské mládeže. Dále budou zkoumány druhové a žánrové preference v oblasti artificiální a nonartificiální hudby, které úzce souvisí s hodnotovou hodnotovou orientací studentů. Ta dále zpravidla není v průběhu jejich dalšího života kultivována, ale naopak pouze ovlivňována okolním masmediálním světem.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info