Project information

Rozšířená verifikace konečně stavových systémů

Project Identification
FRVS/237/2005/G6
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt je zaměřen na návrh a verifikaci počítačových systémů pomocí matematických modelů, konkrétně metodou "ověřování modelů" (model checking). Tato metoda zkoumá všechna možná chování systému a je tedy daleko spolehlivější než klasické, neúplné metody (testování, simulace). Je však také výrazně výpočetně náročnější. Cílem projektu je rozšíření této metody ve třech směrech: algoritmická rozšíření (náhodnostní, paralelní), rozšíření automatizace procesu verifikace, rozšíření informací poskytovaných uživateli zejména o kvantitativní informace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info