Project information

Pracovní sešit s didaktizováním literárních textů z německy psané literatury pro děti a mládež

Project Identification
MUNI/41/03-A-B/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je tvorba literární metodické pomůcky pro výuku německému jazyku na ZŠ, ale i jako inspirace pro vlastní studium německy psané dětské literatury a pro práci s krátkým textem. Projekt budou provádět studenti ve spolupráci s řešitelkou. Z jednotlivých žánrů německy psané dětské literatury (např. realistický a fantastický příběh, pohádka, obrázková knížka, comics, dětská lyrika atd.) budou zvolena konkrétní díla, bude analyzován jejich obsah, u prozaických děl bude podána charakteristika hrdinů a bude vybrána vhodná ukázka z díla. Jedna nebo více ukázek pak budou didaktizovány z hlediska literárního, mluvnického, popř. stylistického.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info