Project information

Člověk a jeho obraz ve společenských vědách - sedmý ročník soutěže o nejlepší původní studentskou práci (mezinárodní kolo)

Project Identification
MUNI/41/15-A-B/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Mezinárodní kolo soutěže o nejlepší původní práci studentů oborového studia občanské výchovy, popř. základů společenských věd, proběhne dle domluvy mezi partnerskými katedrami na půdě Katedry občianskej a etickej výchovy PdF UK v Bratislavě. Do uvedeného mezinárodního kola postoupí absolutní vítěz kola fakultního a zároveň dva studenti, kteří se umístili na prvním a druhém místě v sekci filozofické a politologické (viz projekt 14/05-A-B) - v těchto sekcích probíhají všechna fakultní kola a též kolo mezinárodní. V pořádání mezinárodního kola soutěže se již sedmý rok střídá město Brno a Bratislava. Studenti oborového studia občanské výchovy PdF MU se tradičně v mezinárodních soutěžích umisťují na předních místech. Účastníci soutěže též jeden den navštíví pravidelnou výuku se svými bratislavskými kolegy na jejich mateřské katedře. I tato druhá aktivita velmi výrazně přispívá k vytváření kontaktů mezi bratislavskými a brněnskými studenty, je dalším místem k otevřeným diskusím a výměně názorů v mezinárodním klimatu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info