Project information

Soil Strategy Network in the Danube Region - improving soil quality / efficient measures against erosion / strengthening awareness of soil / soil as an archive (SONDAR CZ - AT)

Investor logo
Project Identification
M00236
Project Period
4/2012 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Office of the Government of Lower Austria
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Universität für Bodenkultur Wien
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ/EU
Bio Forschung Austria
Obec Nová Lhota
Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. - EKOVÍN
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení

Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí o významu ochrany půdy jako složky životního prostředí. Budou pořádány semináře a workshopy pro studenty i pracovníky praxe (zejména státní správy a samosprávy) k problematice ochrany půdy. Důraz bude kladen na degradační faktory půdy, zejména erozi. Bude zpracován katalog indikátorů kvality půdy, katalog protierozních opatření a několik dalších informačních a studijních materálů. Budou vytvořeny a provozovány webové stránky projektu. Ve dvou modelových územích bude zpracován projekt protierozní ochrany půdy, jako podklad pro pozemkové úpravy. Na závěr řešení projektu bude organizována velká mezinárodní konference na MU s finanční podporou projektu

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info