Project information

Evaluace současného stavu využívání elektronických výukových materiálů na KNJ a KAJ PdF MU

Project Identification
MUNI/41/37-B-C/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřený na zjištění a zhodnocení současného stavu využívání elektronických výukových materiálů pro výuku cizích jazyků na PdF MU. Za účelem získání těchto poznatků bude proveden předvýzkum, jehož výsledky budou řešitelkou prezentovány na zahraniční konferenci. Projekt by měl dále finančně podpořit studijní cesty zaměřené na zjišťování současného stavu problematiky, získávání nových zkušeností na jiných pracovištích a provádění rešerší v zahraničních knihovnách. Cílem projektu je zjistit a zhodnotit postoje učitelů a studentů k možnosti využívat elektronických výukových materiálů a na základě výsledků analyzovat současný stav v této oblasti na KNJ a KAJ a navrhnout případná vylepšení e-learningových kurzů či jejich prezentace v řadách studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info