Project information

DiVinE

Project Identification
MUNI/33/05/2013
Project Period
12/2012 - 11/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

DiVinE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností počítačových programů. K efektivní verifikaci využívá výhod soudobého hardware, zejména pak paralelních architektur, což mu umožňuje zpracovat i extrémně rozsáhlé systémy, které jsou standardními sekvenčními nástroji neverifikovatelné. Cílem projektu je implementace POSIX Threads a POSIX Semaphores standardů pro LLVM interpret, analýza metod a implementace bezztrátové komprese stavu a stavového prostoru, analýza paměťových struktur a jejich optimalizace a rozšíření o možnost ověřování LTL vlastností časových automatů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info