Project information

Matematická statistika a modelování (Statistika a modelování)

Project Identification
MUNI/A/0849/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Metody statistické analýzy dat a stochastické i deterministické modelování hrají stále důležitější úlohu při poznávání přírody i společnosti. Tato úloha je ještě zdůrazněna rozvojem výpočetních a informačních technologií.
Jedná se zejména o analýzu medicínských a epidemiologických dat a jejich časové i prostorové modelování, modelování environmentálních procesů a trendů ekonomického vývoje. Tyto problémy vyžadují rozvoj matematicko-statistických metod, adaptaci potřebných partií kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic a navíc propojení těchto dvou oblastí – identifikaci parametrů příslušných deterministických modelů pomocí metod statistiky a získání relevantních údajů pro tvorbu modelů z pozorování zatížených náhodnými vlivy.

Cílem projektu je zapojení doktorských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu uvedené problematiky, který je na oddělení aplikované matematiky Ústavu prováděn.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info