Project information

Interaktivní výukové učebny pro studenty zubního lékařství (PARA2013)

Project Identification
FRVS/399/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvoření dvou multimediálních učeben propojených s operačním sálem, které umožní studentům zubního lékařství sledovat v přímém přenosu chirurgické výkony. Studenti získají možnost vstupovat svými dotazy do diskuze se členy operačního týmu. Operatér díky tomu může získat okamžitou zpětnou vazbu se studenty. Přenosy budou dokumentovány a po zpracování zpřístupněny jako komentované audiovizuální záznamy na serverech Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Záznamy budeme využívat v přednáškách a seminářích při výuce parodontologie, dentoalveolární chirurgie a dalších oborů zubního lékařství.
Projekt je snahou pracovníků Stomatologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity o zkvalitnění a rozšíření výukových možností pro studenty zubního a všeobecného lékařství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info