Project information

Konference studentů českého jazyka 2013 (KSČJ2013)

Project Identification
MUNI/B/0796/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je uspořádat jednodenní konferenci zaměřenou na prezentace výzkumu studentů českého jazyka, a to jak doktorských, tak i magisterských studijních programů. Předpokládá se též účast studentů bohemistiky ze zahraničí a studentů dalších filologických oborů, jejichž výzkum se týká českého jazyka. Tématem bude „Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií”. Tento projekt umožní studentům bohemistiky prezentovat svůj výzkum, získat zpětnou vazbu a společně diskutovat. Výstupem z konference bude elektronický sborník publikovaný na webových stránkách konference. Záměrem je vytvořit z této konference možnost tradičního setkávání studentů bohemistiky nad aktuální a zajímavou problematikou.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info